top of page

Hemodinamiyi Koruyan Ufak Cerrah: Watchman


"Antikoagülan ilaç kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve her geçen dakika hızla yayılım gösteren Watchman, hastaların yaşam kalitesini yüksek oranda arttırmaktadır."


Dünyada kalp krizi ve kanserden sonra en sık karşılaşılan ölüm nedenleri arasında bulunan inmenin en büyük kaynağı olan atriyal fibrilasyon (AF), dünyada %1-2 arasında bir görülme oranına sahiptir ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artmaktadır. Hatta 80’li yaşlarda bu oran %15’e kadar yükselmektedir. Hastaneye yatırılan her beş inmeli hastadan birinde sebep olarak AF gösterilirken bu hastaların morbidite oranının diğer inme nedenli hastalardan daha fazla olduğu acı sonuçlarla ortaya konmuştur.

Oral antikoagülan (OAK) ilaç kullanımı atriyal fibrilasyonda ciddi önem arz etmektedir. Bu tedavi yöntemi sayesinde AF ile inme riskinde %70, ölüm oranında ise %25 azalma sağlandığı gözlemlenmiştir fakat OAK tedavisi; çok sayıda besin ve ilaçla etkileşim göstermesi, sık doz ayarlaması, transfüzyon gerekliliği ve dar bir terapötik aralığa sahip olması gibi birçok problemi de bünyesinde taşır. Hastaların yaşadığı bu sorunlardan kaynaklı olarak atriyal fibrilasyon tedavisinde yeni arayışlara gidilmiş ve çalışmalar, inmede trombüsün en ciddi kaynağı olarak bilinen sol atriyal apandisite yönelmiştir.


OAK tedavisinde kontrendikasyonu olan hastalarda sol atriyal apandisin (SAA) kapatılması, inmenin önlenebilmesi için alternatif bir tedavi seçeneği olarak geliştirilmiştir. Cerrahi ve perkütan yolla uygulanabilen bu tedavide cerrahi uygulamanın başarı oranı düşüktür. Cerrahi yöntemler, yalnızca atriyal fibrilasyonu olan ve kalp ameliyatı geçirmiş hastalara önerilmektedir. Perkütan yolla yapılan SAA kapanmasında ise son yılların göz bebeği olan ve Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylı “Watchman cihazı” kullanılmaya başlanmıştır (3).


Watchman, kalbin atriyal yüzünü kaplayan bir kumaştan ve kendinden genleşebilen sabitleme pervaneli nitinol çerçeve yapısından oluşur. Nitinol çerçevede yer alan küçük kancalar, cihazın SAA duvarına tutunmasını sağlar. Watchman’in SAA ostiyum çapından daha büyük olması gerekir, bu yüzden farklı vakalar için cihazın 21-33 mm arasında beş farklı boyutu geliştirilmiştir (2).


Cihazın implant prosedürü genellikle bir saat sürer ve hasta o günü hastanede geçirir. Hastaya genel anestezi altında transseptal tekniği kullanılarak kateterizasyon uygulaması gerçekleştirilir ve hangi boyutta Watchman cihazının yerleştirileceğini belirlemek için hastanın sol atriyal uzantısı ölçülür. Bunun için ise ekokardiyografi ve bu yöntemin yetersiz kaldığı durumlarda transözofageal ekokardiyogram (TEE) kullanılır. Bu gerekliliğe yol açan durumlar; kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak işlevlerinin değerlendirilmesi, kalp kapak tamiri veya kalp kapaklarının kapatılması ameliyatları sırasında ve sonrasında ameliyatın başarı durumunu ölçmektir.

Doğru boyutlarda cihaz seçildikten sonra Watchman kılıfı, femoral venden girilerek tel üzerinden sol atriyuma ilerletilir. Erişim kılıfı pigtail kateter üzerinden SAA’nın distal kısmına gönderilir. Dağıtım sistemi hazırlanıp erişim kılıfına yerleştirildikten sonra Watchman de SAA’ya yerleştirilir. Cihaz uygulamaya geçmeden önce son kez floroskopi ve TEE ile kontrol edilir. Son olarak cihaz açılır, böylece SAA kapanır ve hastalar operasyon sonunda antikoagülan almayı durdurup inme riskini azaltmış olurlar (1).Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Watchman cihazının etkinliğini değerlendirmek adına bir çalışma gerçekleştirdi. Oral antikoagülasyon tedavisi için kontrendikasyonu bulunan ve inme gerçekleşme olasılığı yüksek, 8’i erkek 3’ü kadın olan 11 hastaya Watchman cihazıyla perkütan yolla sol atriyal apandis kapatma işlemi uygulandı. Genel anestezi altında gerçekleştirilen işlem floroskopi ve TEE kılavuzluğunda yapıldı. Daha sonra hastalar 6 aylık bir kontrol sürecine girdi.

Kontrollerde SAA’da trombüs oluşmadan cihazın kapandığı gözlemlendi. Yalnızca iki hastada cihaz çevresinde 3 milimetreden daha küçük olan kaçak belirlendi fakat bu kaçaklar hastalarda herhangi bir soruna neden olmadı. Sonuç olarak SAA kapatılmasında %100 oranında bir başarı elde edildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin çalışmalarının kısa dönem sonuçlarında, Watchman SAA sisteminin güvenilir ve uygulanabilir bir yöntem olduğu gösterildi.2015 yılında FDA’dan onay alan Watchman cihazı günümüze kadar dünyada yaklaşık 50.000 hastada uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Antikoagülan ilaç kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve her geçen dakika hızla yayılım gösteren Watchman, hastaların yaşam kalitesini yüksek oranda arttırmaktadır. Hastalıklara alternatif çözümler üretmeye çalışan ve günün birinde belki de hasta olmayı yeryüzünden silecek olan bilimin her daim sizinle olması temennisiyle.


Watchman implant prosedürü hakkında daha fazla bilgi edinmek için karekodu taratın.Şehriban Yalnız


Danışman

Prof. Dr. Cihan Örem


Kaynakça

1-Sick PB, Schuler G, Hauptmann KE, Grube E, Yakubov S, et al. Initial Worldwide Experience With The Watchman Left Atrial Appendage System For Stroke Prevention In Atrial Fibrillation. J Am Coll Cardiol 2007;49(13):1490-5. 17 Temmuz 2019 DOI: 10.1016/j.jacc.2007.02.035

2-Oto A, Aytemir K, Okutucu S, Kaya EB, Şahiner L, et al. Sol Atriyal Apandisin Perkütan Yolla Kapatılması: Tromboembolik İnmenin Önlenmesinde Yeni Bir Açılım. Türk Kardiyololoji Dern. Arş. 2011;39(8):668-674. 13 Ağustos 2019 DOI: 10.5543/tkda.2011.01727

3-Seeger J, Birkemeyer R, Rottbauer W, Wöhrle J. First Experience With The Watchman FLX Occluder For Percutaneous Left Atrial Appendage Closure. Cardiovascular Revascularization Medicine 2017;18(7):512-516. 17 Temmuz 2019 DOI: 10.1016/j.carrev.2017.04.018

4-Pacha HM, Al-khadra Y, Soud M, Darmoch F, Pacha AM, et al. Percutaneous Devices For Left Atrial Appendage Occlusion: A Contemporary Review. World Journal of Cardiology 2019; 11(2): 57–70. 17 Temmuz 2019 DOI: 10.4330/wjc.v11.i2.57


Görseller


1-Möbius-Winkler S, Sandri M, Mangner N, Lurz P, Dähnert I, Schuler G. The Watchman Left Atrial Appendage Closure Device for Atrial Fibrillation. J. Vis. Exp. 2012;60:e3671. 13 Ağustos 2019 DOI: 10.3791/3671

2-https://www.watchman.com/en-us-hcp/laac-nvaf-patients/watchman-laac-device-procedure.html 13 Ağustos 2019

3-https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/left-atrial-appendage-closure-procedures 13 Ağustos 2019

4-Oto A, Aytemir K, Okutucu S, Kaya EB, Şahiner L, et al. Sol Atriyal Apandisin Perkütan Yolla Kapatılması: Tromboembolik İnmenin Önlenmesinde Yeni Bir Açılım. Türk Kardiyololoji Dern. Arş. 2011;39(8):668-674. 13 Ağustos 2019 DOI: 10.5543/tkda.2011.01727136 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Heartmate III

Comentarios


bottom of page